Om Layer Group

Layer Group är på väg att bli Sveriges största företagsgrupp inom ytskiktstjänster. Vi representerar väletablerade bolag med lång branscherfarenhet inom ytskikt, framför allt måleri och golv, men även plattsättning och fasad.

Gruppen bildades i maj 2020 och fick namnet Nordic Surface Group. Under våren 2021 bytte vi namn till Layer Group, där ´layer´ betyder både ytskikt och att lägga (ytskikt) vilket sammanfattar gruppens erbjudande.  

Vi på Layer Group är mycket måna om varje verksamhets egna entreprenörsanda och driv. Därför arbetar varje bolag inom gruppen under sitt regionala och väletablerade varumärke samt starka lokala förankring. För Layer Group, liksom för våra verksamheter, kommer kunden alltid först. Vår uppgift är att ge gruppens entreprenörer och verksamheter rätt förutsättningar att leverera kvalitet och service av högsta klass. Vår målsättning är att vara Sveriges ledande ytskiktsleverantör som samlar de främsta lokala entreprenörerna.

Layer Group ägs och drivs av ett starkt partnerskap mellan bolagets ledning, våra lokala entreprenörer och investmentbolagen Litorina och Bragnum Invest. Litorina och Bragnum Invest, som är största ägare i Layer Group, är långsiktiga och erfarna investerare med fokus på marknadsledande medelstora tillväxtbolag i Norden.

Bild på målare
Med hållbarhet i fokus
Vi tar ansvar för en sund arbetsmiljö och att göra aktiva val för en bättre miljö.

Styrelse

Lars Österberg, styrelseordförande

Stefan Olsson, styrelseledamot
Vd, Stoby Måleri AB

Mattias Letmark, styrelseledamot
Partner, Litorina

Paul Steene, styrelseledamot
Partner, Litorina

Anders Steen, styrelseledamot
Partner, Bragnum Invest

Lars Österberg, styrelseledamot
Partner, Bragnum Invest

Petter Håkanson, styrelseledamot
Partner, Capillar Equity

Våra bolag
Layer Groups familj av lokala mästare finns representerade runt om i Sverige, inte minst i samtliga storstadsregioner.
Antal anställda
1150
+
Omsättning
1
mdkr
+
Antal bolag
20