Om Layer Group

Layer Group är Sveriges största företagsgrupp inom ytskiktstjänster och har stor närvaro även i Finland. Vi representerar väletablerade bolag med lång branscherfarenhet inom ytskikt, framför allt måleri och golv, men även plattsättning och fasad.

Gruppen bildades i maj 2020 och fick namnet Nordic Surface Group. Under våren 2021 bytte vi namn till Layer Group, där ´layer´ betyder både ytskikt och att lägga (ytskikt) vilket sammanfattar gruppens erbjudande.  

Vi på Layer Group är mycket måna om varje verksamhets egna entreprenörsanda och driv. Därför arbetar varje bolag inom gruppen under sitt regionala och väletablerade varumärke samt starka lokala förankring. För Layer Group, liksom för våra verksamheter, kommer kunden alltid först. Vår uppgift är att ge gruppens entreprenörer och verksamheter rätt förutsättningar att leverera kvalitet och service av högsta klass. Vår målsättning är att vara Sveriges och Finlands ledande ytskiktsleverantör som samlar de främsta lokala entreprenörerna.

Layer Group ägs och drivs av ett starkt partnerskap mellan bolagets ledning, våra lokala entreprenörer och investmentbolagen Litorina och Bragnum Invest. Litorina och Bragnum Invest, som är största ägare i Layer Group, är långsiktiga och erfarna investerare med fokus på marknadsledande medelstora tillväxtbolag i Norden.

Affärsidé

Vi förenar Sveriges och Finlands mest erfarna och välrenommerade ytskiktsföretag. Genom vår familj av lokala hantverksexperter erbjuder vi våra kunder helhetslösningar inom främst måleri och golv men även inom andra specialområden för ytskikt. Vi samarbetar med våra kunder i alla olika typer av projekt, från nyproduktion till underhåll. Vi tänker långsiktigt där vi värnar om livslängden på vårt utförda arbete.

Bild på målare
Vision
Att vara det ledande ytskiktsföretaget med lokala mästare, och att skapa rätt förutsättningar så att vi tillsammans kan leverera kvalitet och service i framkant. Detta ska göra oss till en självklar partner för våra kunder.

Styrelse

Lars Österberg, styrelseordförande
Partner, Bragnum Invest

Stefan Olsson, styrelseledamot

Mattias Letmark, styrelseledamot
Partner, Litorina

Paul Steene, styrelseledamot
Partner, Litorina

Anders Steen, styrelseledamot
Partner, Bragnum Invest

Petter Håkanson, styrelseledamot
Partner, Capillar Equity

Per Leopoldsson, styrelseledamot

Våra bolag
Layer Groups familj av lokala mästare finns representerade runt om i Sverige och Finland.
Antal anställda
1600
Omsättning
2
MDKR
+
Antal bolag
52