Flytspackel
Vi har Sveriges bästa hantverkare under ett tak
Layer Group är en självklar partner för den som letar efter bredd och spetskompetens inom ytskiktstjänster. Vi samlar professionella hantverkare under ett och samma tak och tillsammans har vi nästan 50 års erfarenhet i ryggen inom måleri, golvläggning, industrifärg och intilliggande ytskiktstjänster. Medarbetarna besitter både nischad kunskap inom sina kompetensområden och de är även goda konsulter med kundens bästa i åtanke.

Kvalitetssäker och hållbar leverantör

Alla företag inom Layer group har ett grundmurat och gott rykte både hos medarbetare och kunder. Men som grupp stöttar, utmanar och driver vi på varandra att bli bättre varje dag. Vårt nätverk inom koncernen och vår breda kompetens gör oss starkare när det kommer till att leverera kvalitet i toppklass. Vår ambition är att sträva efter nästa nivå av kvalitet och service, vilket vi utövar varje dag när vi möter kunder.

Som en ledande leverantör inom ytskiktstjänster har vi ett ansvar för att driva på en hållbar utveckling inom vår bransch. Vi tror att framtidens samhälle bygger på långsiktighet och smarta lösningar som kommande generationer kan vara stolta över. Vårt arbete med hållbarhet startar alltid med våra medarbetare.

Vår inställning till kvalitet, leveranssäkerhet, hållbarhet och goda arbetsvillkor ska göra oss till en självklar grupp att satsa på i alla led.

Nordisk aktör
Layer group startade sin resa 2020 och vi har redan samlat cirka 50 års yrkeserfarenhet tack vare våra lokala proffs ute i verksamheterna. Idag täcker vi hela Sverige, från norr till söder. Resan i Finland har bara börjat. Vår ambition är att vi ska vara en nordisk aktör att lita på när det kommer till kvalitet och hållbarhet.