Vår portal för kompetens och utveckling

Layer Acacemy är vårt initiativ som banar väg åt nytänkande och effektivisering av våra kompetenser och tillgångar inom koncernen. Layer Academy ämnar att odla talanger, främja expertis samt ge näring till en innovativ anda i vår grupp.

Layer Academy ska fungera som navet för intern utbildning inom vår koncern. Vi är stolta över att redan erbjuda ett strukturerat program för praktikanter och lärlingar där vi aktivt säkerställer yrkesskicklighet och återväxten inom hantverkarbranschen. 

Vi kartlägger gruppens kompetensbehov och visionen är att erbjuda kurser och utbildningar för att stärka och utveckla våra medarbetare. Vi ska också stärka relationen med våra leverantörer genom leverantörsträffar där vi delar insikter, främjar samarbete och utbyter bästa praxis. 

Stobyskolan

Layer Academy är ett levande organ som ständigt utvecklas, och utvecklar. Hela tiden med ambitionen att erbjuda våra bolag bättre förutsättningar att vidareutveckla sig och ta vara på varje individs spetskompetens.

  • Layer Academy handlar om att hjälpa våra företag att hitta rätt utbildningar, för alla yrkesroller inom koncernen. /Patrik Ronkainen, utbildningsansvarig, Layer Group