Layer Group Lokal Entreprenör
Vikten av den lokala entreprenören
Vår framgång bygger på att samla in erfarenheter och kompetenser genom att förvärva den lokala skickliga hantverkaren. Vi bygger vår grupp av lokala skickliga hantverkare, där varje medlem är utvald med största omsorg. Tillsammans är Layer Group ett team som förutsätter varje entreprenörs ägarskap till den individuella verksamheten. Samtidigt kan vi dra nytta av att samarbeta inom vår grupp för att uppnå ökad tillväxt och effektivisering. Vi är en decentraliserad koncern som värdesätter varje entreprenörs unika tillgångar, och det är något vi strävar efter att upprätthålla.

Tillsammans växer vi starkare

Layer Groups ambition är att skapa en sammanslutning av de främsta lokala ledarna och de skickligaste hantverkare. Kärnkomponenten inom Layer Group utgörs av det höga anseende som våra bolag har etablerat inom deras lokala marknad. I vår modell är kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte två centrala komponenter i vår verksamhet.

Genom att ständigt lära och förbättra sig genom att dra nytta av expertis och insikter från de som ligger i framkant i respektive verksamhetsområde. Vi ställer höga krav på långsiktigt engagemang för de bolag vi inkluderar i vår koncern. Vår filosofi föreslår att samtliga bolag delar vår strävan till att tillsammans kontinuerligt höja ribban när det kommer till kvalité och service. Tillsammans kan vi sätta en ny branschstandard för kvalité och service.

Tillsammans växer vi
Plattsättare sätter klinker
Vi vill arbeta långsiktigt och hållbart
För oss är det viktigt att ta ansvar, får vår egen verksamhet och för det vi kan vara med och påverka. Vi vill erbjuda en sund och säker arbetsmiljö och arbeta på ett etiskt sätt. Vi vill också bedriva vår verksamhet på ett resurseffektivt sätt och ta ett ansvar för miljö och klimat.

Vi värnar om hantverksyrket och satsar på unga talanger

Vi tror på att investera i framtidens hantverkare. På Layer Group ser vi unga talanger som fundamentet för vår fortsatta framgång. Därför erbjuder vi inte bara arbete, utan en möjlighet att växa och utvecklas. Vi satsar på utbildning, mentorskap och en inspirerande arbetsmiljö för att forma nästa generation av skickliga hantverkare.

Målare ficka
  • ”Genom att utbilda kompetenta hantverkare skapar Layer Group möjligheter för dessa individer att fortsätta sin karriär inom företaget och bidrar samtidigt till branschens långsiktiga utveckling.” - Ann-Helén Ljungberg, HR-direktör, Layer Group