Layer Group Gemenskap

Hur skapar man samhörighet och en förståelse för vad det innebär att vara en del av något större?

Detta är en av utmaningarna med att bygga en koncern fylld av fantastiska entreprenörer och individuella bolagsstjärnor. Vår uppgift är att elda på deras drivkraft, samtidigt som vi skapar en gemenskap och en sammansvetsad koncern.  

Lösningen?

Vi har valt att bygga gruppens utveckling framåt på en modell vi kallar Layer Model. Den beskriver vår grund, vår strategi och de finansiella mål och åtaganden som alla bolag i gruppen skriver under på. Den ger stöd, utveckling och bidrar till ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete. Den visualiserar också hur vi vill jobba tillsammans och framåt som en grupp. Det blir tydligt att Layer Group bidrar till att öka professionaliteten, samtidigt som vi är måna om att vara en decentraliserad grupp där varje bolag verkar i lokal anda.

På det här sättet skapar vi förutsättningar för alla i gruppen att lyckas. Vi utvecklas tillsammans och med gemensamma krafter, men den lokala entreprenören och det lokala varumärket får fortsätta lysa.

Lagerförklaring

Modellens lager och beskrivningar

Bild2

Gemensam grund

Vi formar vår gemensamma grund, vår strategi och de mål och åtaganden som alla företag i gruppen skriver under på. Vi ser på vår roll som den ambitiöse lagledaren, som skapar stabilitet och trygghet. Tillsammans blir vi starka. 

Bild1

Individuella bolagsstjärnor

Vi är stolta över våra vassa entreprenörer och individuella bolagsstjärnor. Det lokala varumärket, det goda namnet på respektive marknad, måste varje företag själva försvara och utveckla. 

Bild3

Stöd och utveckling

Genom stöd, utveckling ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete och nätverk för kunskapsutbyte höjer vi professionaliteten inom gruppen, både för bolagen och för enskilda medarbetare.