Layer Group Socialt Ansvar

Miljö- och klimatansvar

Vi ska reducera vår påverkan på miljö och klimat samt dess effekter på samhället. Senast 2045 ska vår verksamhet vara klimatneutral. Vi bedriver vår verksamhet på ett resurseffektivt sätt, och tar ansvar för att de produkter vi använder inte är skadliga för människa eller miljö. 

Organisation

Socialt ansvar

Vi vill erbjuda en utvecklande anställning med en sund och säker arbetsmiljö för alla. Vi vill bidra till att öka andelen kvinnor i branschen och uppnå mångfald bland våra medarbetare och ledare.

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande

Vi arbetar etiskt och enligt god affärssed. Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig bortom vår verksamhet och vi säkerställer att de leverantörer vi samarbetar med delar vår syn på goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Bidrag Till Hållbarhet
Vårt primära bidrag till långsiktig hållbarhet är att genom ytskiktstjänster bidra till att förlänga livslängden på konstruktioner och underliggande material.

.

Vi höjer ribban

Med regelbundna uppföljningar och utvärderingar mot våra långsiktiga hållbarhetsmål får vi underlag för att kunna gå från ord till handling. Genom att bedriva våra verksamheter på ett resurseffektivt sätt, att använda de bästa produkterna för människa och miljö, samt att arbeta med att reducera och omhänderta det avfall som uppkommer i vår verksamhet, ser vi till att upprätthålla ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Hållbart Layer Group
image block
Vi nöjer oss inte med att vara framstående i byggarbetsbranschen - vi vill vara föregångare när det gäller hållbarhet och miljövetenhet.

.