Flytspackel
Vi har Sveriges bästa hantverkare under ett tak
Layer Group är en självklar partner för den som letar efter bredd och spetskompetens inom ytskiktstjänster. Vi samlar professionella hantverkare under ett och samma tak och tillsammans har vi nästan 50 års erfarenhet i ryggen inom måleri, golvläggning, industrifärg och intilliggande ytskiktstjänster. Medarbetarna besitter både nischad kunskap inom sina kompetensområden och de är även goda konsulter med kundens bästa i åtanke.
Pensel roller

Förtroende

Den som vänder sig till ett bolag inom Layer Group ska kunna känna sig trygg med vårt erbjudande. Därför formar vi vår gemensamma grund där våra mål, värderingar, hållbarhetsramverk och visioner är något alla i gruppen skriver under på. 

Sophie Högström

Lokal närvaro

Att samarbeta med ett bolag inom vår koncern genomsyras av närhet, lokal kännedom och ett förankrat gott rykte. Det lokala varumärket står stadigt i vår decentraliserade koncern.

Projektledare måleri

En leverantör i framkant

Vi skapar en plats för kompetensutveckling genom att se till att de bolag som ligger längst fram i varje område delar med sig av sina kunskaper till de andra i gruppen. Mästare lär mästare.

Kvalitetssäker och hållbar leverantör

Som en ledande leverantör inom ytskiktstjänster har vi ett ansvar för att driva på en hållbar utveckling inom vår bransch. Vi tror att framtidens samhälle bygger på långsiktighet och smarta lösningar som kommande generationer kan vara stolta över. Vårt arbete med hållbarhet startar alltid med våra medarbetare.

Vår inställning till kvalitet, leveranssäkerhet, hållbarhet och goda arbetsvillkor ska göra oss till en självklar grupp att satsa på i alla led.