10 mars 2022

Från vikarie till vd

Layer Group får idag sin andra kvinnliga vd, och det, och mycket mer kan vi läsa om i den här intervjun med Filippa Andreasson, nybliven vd på Högsbogruppen och deras fyra ingående måleribolag KP Måleri, Rusch Måleri, Effektiv Måleri samt Måleribolaget i Alingsås.

Filippa
Filippa Andreasson

Hur gick det till när du blev vd för Högsbogruppen?

"Det har varit en vision sedan innan vi anslöt till Layer Group. Sedan tidigare har Patrik Andersson och Jörgen Bergqvist drivit Högsbogruppen och de fyra ingående entreprenadbolagen tillsammans med sin tredje kompanjon Bengt Andén. Efter att Layer Group köpte entreprenadbolagen i början på 2021 så fortsatte Jörgen och Patrik driva Högsbogruppen som inhyrda konsulter och vi har med hänsyn till den redan stora förändringen, i och med ägarbytet, väntat på rätt tillfälle att lämna över ansvaret till mig. Jag ville hitta en stabil vardag tillsammans med Layer Group och känna att vi hade rätt förutsättningar på plats innan jag tackade ja till detta uppdrag, även om det i praktiken faktiskt inte innebär några större förändringar.

Patrik och Jörgen kommer fortsätta arbeta operativt inom Högsbogruppen och vårt nära samarbete kvarstår. Jörgen och Patrik har enorm erfarenhet och jag värdesätter verkligen förmånen att få arbeta tillsammans så tätt som vi gör. Vi tre är ett riktigt bra team med stort förtroende för varandra."


Har detta varit ett mål för dig från början?

"Nej, inte från början. Jag började som vikarie på Effektiv Måleris ekonomiavdelning, som redovisningskonsult. Man pratade i Högsbo om att göra en multisite (gemensamma ISO-certifieringar) och det var något som den ”nya tjejen”, det vill säga jag, tyckte lät kul och fick chans att samordna. Arbetet gav mig en bred förståelse och inblick i hela verksamheten, det var otroligt värdefullt att se hur allt fungerar. Jag gick från vikarie till att på koncernnivå i Högsbogruppen ansvara för KMA, ekonomi och HR - en bred roll som gjort mig väl förberedd på det som väntar. Så som min roll utvecklats känns det som ett naturligt steg att nu bli vd."


Vilka egenskaper gör dig till en bra vd?

"Jag är bara 33 år och ödmjuk inför uppgiften. Jag ser mig själv som en resursperson som kan stötta i alla led. Jag är medveten om att jag inte kan allt om måleri men det har vi andra som kan. Min styrka ligger i att jag är konkret och strukturerad, jag får saker gjorda och det händer mycket kring mig. Jag kan stå och rensa färg likaväl som jag sitter i möten med både kunder och leverantörer. Därutöver tycker jag att det är jättekul att ha nära kontakt med våra fantastiskt duktiga målare och se det fina resultatet av deras arbetsdagar. Vi har en platt och prestigelös organisation som jobbar i team och tillsammans gör vi varandra bra.

Jag tror att mitt stora engagemang för verksamhetsutveckling och kanske framför allt mitt brinnande intresse för Högsbogruppen gör att den här rollen passar mig bra."


Hur vill du sätta din prägel på bolaget?

"Vi har under många år jobbat för jämställdhet och mångfald och det vill jag fortsätta med. Vi vill ligga i framkant vad gäller hållbarhet och ha ett värdegrundsarbete som genomsyrar hela verksamheten, det ska inte bara låta fint. Alla som jobbar här ska vara stolta över vad vi står för och representerar. Inför framtiden tror jag mycket på att hållbarhetsfrågor blir viktigare och viktigare för lönsamheten. Att tänka hållbart handlar för oss om att framtidssäkra vår verksamhet och det är kul att ligga i framkant och förhoppningsvis även inspirera andra entreprenadbolag och samarbetspartner.

Lika viktigt är det för oss att jobba vidare med den familjära känslan mellan våra fyra bolag, samtidigt som vi moderniserar och digitaliserar. Det här är mina tankar kring hur vi inför framtiden skapar trygga arbetsplatser inom Högsbogruppen."


Du pratar om jämställdhet, hur reflekterar du själv kring att du är kvinna i en mansdominerad bransch?

"Jag har aldrig känt att det skulle ligga mig i fatet att jag är kvinna. Tvärtom har det känts som en fördel. Det behövs kvinnliga perspektiv och det har mina kollegor välkomnat.

Jag är stolt och känner ett visst ansvar över att vara en ung kvinna (och trebarnsmamma) i den här branschen och rollen jag kliver in i. Jag vill vara en förebild för andra, både på Högsbogruppen och inom Layer Group. Samtidigt känns det bra att vi visar vägen för våra egna jämställdhetsmål som bland annat handlar om att få in och lyfta fram fler kvinnor. Men det är inte enkelt att rekrytera kvinnliga målare, det behövs fler förebilder och fler tjejer som satsar på yrket."


Kommande utmaningar?

"För mig personligen brukar tålamod vara en ständig utmaning. Jag vill att saker och ting ska gå snabbt. För Högsbogruppen är det en utmaning att förena våra mål och visioner med Layer Groups. Vi arbetar kontinuerligt med vad som ska vara lokalt och vad som ska vara gemensamt med gruppen. Att vara en del av ett större sammanhang där man inte längre har sista ordet på samma sätt, är fortfarande nytt och något vi får förhålla oss till." 


Hur ser du på att vara en del av Layer Group?

"Att ”the sky is the limit”. Det finns en hälsosam inbördes konkurrens samtidigt som vi kan hjälpa och lyfta varandra till nya höjder. Att utbyta erfarenheter och utmaningar med andra som varit, eller är i samma situation är ovärderligt. Det är också fantastiskt att vi inom Layer Group kan erbjuda helt andra karriärmöjligheter än bolagen kunnat tidigare. Jag är till exempel glad för att jag som ung kvinna kan ha den här möjligheten men det öppnar också upp för andra typer av möjligheter. Till exempel kan det förenkla en flytt inom Sverige oavsett om du arbetar administrativt eller ute på fältet som målare, där man kan fortsätta att arbeta inom samma koncern."  

 

Filippa är tacksam att intervjua, orden och tankarna flödar. Hon säger själv att hon har en ungdomlig entusiasm som driver henne framåt. Det är tydligt att Högsbo betyder mycket och att bolagsmålen inte bara handlar om kronor och ören. Men det betyder inte att lönsamheten är oviktig, tvärtom. För att skapa den där trygga arbetsplatsen som hon pratar om så hänger allt ihop.

Högsbogruppen vill bli hållbara på riktigt, och längst fram står Filippa och visar vägen.