13 sep. 2021

Layer Group förvärvar Lundquistgruppen

 Som en del av Layer Groups fortsatta expansion förvärvar vi nu Lundquistgruppen i Umeå. Att ta klivet in i Norrland är en medveten strategi för gruppen, då regionen är i en spännande fas med stor utveckling och ökad marknadstillväxt.

Logotyp Lundquist

Lundquistgruppen är en ledande aktör i Umeå med ett brett tjänsteutbud och stor kompetens. De har en spännande sammansättning av olika ytskiktstjänster som utförs av deras cirka 50 medarbetare. Med en tydlig inriktning på hållbarhet och ett systematiskt miljöarbete har Lundquistgruppen en fördel i den marknad som är i störst blickfång i Sverige idag. Bolaget verkar över större delen av Norrlandskusten och inlandet.

- Vi tar nu klivet in i Västerbotten och Norrland och kommer att fortsätta växa i den regionen. Att kunna knyta till oss Lundquistgruppen som vårt första förvärv norrut är extra spännande då det är en marknadsledande aktör med mycket erfarenhet och goda tillväxtmöjligheter. Vi kommer inom kort att bli marknadsledande i regionen och jag har ett tydligt mål nu när vi har en lokal plattform att jobba vidare ifrån, säger Jonas Danielsson, vd och koncernchef, Layer Group.

-Det känns otroligt spännande att få vara med i en grupp av duktiga entreprenörer. Våra tillväxtplaner går hand i hand med Layer Groups. Den gemensamma kunskapen i denna grupp blir oslagbar i framtiden för att kunna möta marknadens krav. Framför allt få vi en stark ägare med stort fokus på personal och arbetsmiljö. Vi kommer att fortsätta att driva företaget i den familjära andan med korta beslutsvägar och stor lyhördhet, säger Lars Persson, VD, Lundquistgruppen.