22 aug. 2023

Anna Ortolanis tillträder som ny CFO på Layer Group

Den 21 augusti tillträdde Anna Ortolanis som ny CFO på Layer Group. Hon har lång och bred erfarenhet från ledande roller inom ekonomi och kommer att vara en stor tillgång i vårt arbete framåt.

Layer Group består av de mest erfarna och välrenommerade ytskiktsföretagen och uppgiften är att förena befintliga och nytillkomna bolag till en lönsam och hållbar koncern. Detta ställer stora krav på den finansiella styrningen och där kommer Anna Ortolanis ha en avgörande roll.

-Efterhand som vi vuxit har behovet ökat efter just de kompetenser Anna besitter. Hon har gedigen erfarenhet från olika branscher och roller vilket kommer passa bra på Layer Group. Jag vet att hon har den kapacitet som krävs för att förflytta Layer Group till att ta nästa steg”, säger John Strand, vd och koncernchef, Layer Group.

-Jag har fått ett bra intryck av det jag sett och av dem jag träffat. Jag gillar den entreprenörsanda som verkar genomsyra Layer Group och det engagemang som många har i bolaget. Genom mina erfarenheter vill jag bidra med att fortsätta utveckla verksamheten och skapa hållbara processer i ett bolag som är i ständig utveckling”, säger Anna Ortolanis.

Anna Ortolanis efterträder Lars Kevsjö (interim CFO) och kommer närmast från rollen som CFO på Babyshop.