29 sep. 2023

Rostskyddsmålning – skapar hållbarhet och stark sammanhållning för Mästarna

Mästarna, som varit en del av Layer Group sedan juli 2022, har sedan februari utökat sina verksamhetsområden genom att nu erbjuda rostskyddsmålning i egna lokaler. Denna inriktning innefattar sandblästring och rostskyddsmålning, vilket öppnar upp för nya möjligheter för Mästarnas fyra bolag.

Henrik Olsson i Mästarnas nya lokaler

Mästarna består av fyra bolag som för närvarade är etablerade i Sundsvall, Härnösand och Östersund. Ett av bolagen, Mästarna Nord Team AB, har erbjudit rostskyddsmålning, ett effektivt sätt att förebygga korrosion och rostbildning på metallytor, under många år. Arbetet har genom åren utförts ute på plats hos kunden men under 2023 har de kompletterat sin verksamhet med en egen lokal och en egen enhet för just rostskyddmålning. Nu kan Mästarna Nord Team ta sig an nya och fler uppdrag, vilket utvecklar tjänsteerbjudandet för samtliga Mästarna-bolag.

Medarbetaren Niklas Karlsson som är delaktig i planeringen av rostskyddsmålningen hos en av bolagets största kunder, förklarar hur dessa projekt skiljer sig från den mer konventionella måleriverksamheten.

-Vårt arbete kräver lokaler med omfattande ytor då processen involverar ett flertal arbetsmoment. Arbetet som vi genomför är därför uppdelade i stationer, första arbetsmomentet är att tvätta och schamponera delarna och vid behov genomföra en måleriförbättring. I nästa moment sandblästras delarna, vilket genererar en viss ljudnivå och begränsad sikt på grund av sanden. Delarna tejpas därefter och är slutligen klara för att målas.

I vissa fall måste rostskyddsmålningen fortfarande utföras direkt hos kunden eftersom objekten är för stora för att transporteras till Mästarnas egna lokaler. Arbetsprocessen kan vara fysiskt krävande och intensiv, och med tanke på storlek och vikt på vissa objekt är säkerheten av yttersta vikt. Rostskyddsmålning kräver noggrannhet och precision och det är avgörande att målarna arbetar som en välkoordinerad enhet. För Mästarna har detta nya tjänsteutbud inte bara öppnat dörrar till nya kundmöjligheter, utan det har också skapat en stark och sammanhållen teamkänsla.

Åke Zetterberg
Vd, Mästarna
ake.zetterberg@mastarna.se
070-006 66 83

Mästarna
Mästarna underhåller din fastighet och erbjuder en lång rad tjänster inom måleri, fasad, golv och rostskydd. Namnet är nytt sedan mars 2018, men i företaget jobbar samma skickliga hantverkare som du tidigare mötte hos Sjölander Måleri, CE Måleri, Öbacka Måleri, Målerfirma G. Persson och Nord Team Rostskydd. 

Layer Group
Layer Group är en av Sveriges största företagsgrupp inom ytskiktstjänster och består av lokalt ledande företag med drivna entreprenörer och starka varumärken. Gruppen bildades i maj 2020 och är en rikstäckande aktör som kan erbjuda både större och mindre kunder konkurrenskraftiga tjänster inom främst måleri, golv och industrifärg.

Layer Group har idag cirka 1 600 medarbetare och omsätter 2,3 mdkr med närvaro i hela Sverige, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr, samt i stora delar av Finland. Layer Group ägs av entreprenörer samt de nordiska investmentbolagen Litorina och Bragnum Invest, som tillsammans är största ägare. Litorina och Bragnum är investmentbolag som investerar i mindre och medelstora bolag i Norden för att genom tillväxt, lönsamhetsförbättring och ökad professionalism utveckla dem till ledande inom sin bransch tillsammans med ledningen.