23 jan. 2024

Stoby: Med tekniskt kunnande och hög service inom färg för industrin

Layer Group representerar väletablerade bolag med lång branscherfarenhet inom ytskikt, framför allt inom måleri, golv och industrifärg. I den tekniskt komplicerade världen av industriell målning och rostskydd är Layer Groups dotterbolag Stoby ett namn som står i framkant. Med omfattande kunskap och en hög servicenivå har företaget etablerat sig som en pålitlig partner och färgleverantör för företag inom industrin.

Peter Olsson som ansvarar för Stobys industrifärgsverksamhet, har med sina 35 år i branschen en djup kunskap och förståelse för kundernas behov. Han framhäver Stobys samlade erfarenhet som en stor framgångsfaktor;

- Alla i mitt team på Stoby har många år i branschen och omfattande erfarenhet inom vår nisch. Trots kontinuerlig vidareutbildning för att hålla oss uppdaterade finns det inga kurser som kan ersätta all den kunskap vi samlat på oss genom åren. Jag värdesätter det otroligt högt och det gör även våra kunder.


Peter Olsson

Höga krav
Stoby har förmågan att anpassa sig till de olika krav som ställs på deras tekniska kunnande. Och kraven är höga. Produkterna som de levererar ska skydda eller förlänga livstiden på objekt, ofta i tuffa klimat eller miljöer. För att till exempel förhindra korrosion på stål krävs rätt förbehandling och ett färgsystem som klarar av de krav som ställs på den yttre påverkan objektet utsätts för.

-När vi rekommenderar målningssystem för olika objekt, låt säga en cistern, är det viktigt att vi för en dialog med vår kund och tar reda på användningsområde och innehåll. Ska cisternen innehålla till exempel livsmedel är det viktigt att innehållet inte tar skada eller påverkas av den behandling vi rekommenderar. Det är inte ovanligt att vi skickar objekt på labb eller för en dialog med färgtillverkaren för att säkerställa bästa tillvägagångssätt. Det finns inga utrymmen för misstag när det gäller sådana här saker, berättar Peter Olsson.


Hög produktkännedom och tekniskt kunnande kännetecknar medarbetarna på Stoby.
Här ser vi Johann Månsson, säljare och tekniker, lasta produkter till en kund.

Nära och täta diskussioner med kunderna genomförs alltid för att förstå objektets krav och syfte. Det gäller att veta vilka frågor som ska ställas för att kunna rekommendera rätt produkter. Just därför är erfarenhet inte bara ett ord på Stoby, det är ett kärnvärde, och där representerar Peter med sina 35 år den höga nivån av expertis som varje medarbetare delar. Men på väggen på hans kontor blir det också tydligt att erfarenheten kompletterats med prestigefulla utbildningar.

-Att vi behöver hänga med i utvecklingen och utbilda oss är självklart. Min senaste utbildning var en Frosio-utbildning vilket ger mig behörighet att besiktiga korrossionsskydd och skydd av stål. Även om jag sällan är ute och besiktigar så har jag stor nytta av mina kunskaper i dialogen med våra kunder.

Inte sällan är Stoby involverade i kostsamma projekt och en nyckelfaktor är att se till att de levererade produkterna håller länge. En ständig strävan är att maximera livslängden på ett objekt och därmed spara enorma kostnader genom att undvika frekvent ommålning. Peter nämner som exempel en bro som behöver målas om.

- Att stänga av vägar, leda om trafik eller bygga tillfälliga omvägar är enormt kostsamt. Förutom tid och pengar så kostar det i resurser och miljöpåverkan. Där måste vi ta vårt ansvar och hjälpa kunden med ett behandlingssätt som håller över tid.

Inom Layer Group utvecklar vi ständigt vårt kunderbjudande och med nätverkande inom gruppen kan vi genom kunskapsutbyte ständigt förbättra oss. Inom segmentet för industrifärg har vi samlat en bred branschkännedom med Stoby, Tinter och Nordial Adhesive. Tillsammans strävar vi efter nästa nivå av kvalitet och service.