20 dec. 2023

Sophie Hedblom, ny vd på Högström Golv

I en tid där dynamik och nytänkande är avgörande, välkomnar Layer Groups dotterbolag, Högström Golv, sin nya vd Sophie Hedblom. Med en gedigen erfarenhet och en vision för att leda företaget in i framtiden, ser Sophie fram emot att fortsätta bygga vidare på Högström Golvs framgångsrika verksamhet.


Sophie Hedblom

Sophie påbörjade sin karriär inom byggbranschen vid 25-årsåldern som ekonomiassistent, sedan dess har Sophie antagit ett flertal roller inom ekonomi, som bland annat ekonomiansvarig. På Högström Golv har Sophie arbetat i 13 år, där hennes resa inom företaget påbörjades genom att hon blev rekryterad av sin dåvarande granne, Magnus Högström,tidigare delägare på Högström Golv. Sophies initiala arbetsuppgifter på Högström Golv innefattade att styra upp deras ekonomiavdelning, som hon fortsatt att vidareutveckla under sin karriär på företaget.

-Under åren har jag haft ett nära samarbete med de tidigare ägarna Magnus, Håkan och Jesper och tillsammans har vi format den ekonomiska delen av företaget. Jag, och främst Magnus (f d vd), har arbetat tätt med varandra och därmed har jag vaggats in i den här rollen, berättar Sophie Hedblom.

I den nya positionen som VD beskriver Sophie sina främsta egenskaper som lyhörd och tydlig. Hennes vision för Högström Golv innefattar att varje individ spelar en nyckelroll i att forma företagets framtid. För att främja individualiteten i företaget har Sophie börjat med workshops som ämnar att fler ska känna sig delaktiga i upplägget av rutiner på företaget.

-Jag tycker att det är viktigt att alla ska få hitta sin inre motivation, säger Sophie Hedblom.

I den konkurrensutsatta marknaden, som präglas av den pågående lågkonjunkturen ser arbetsledningen i företaget möjligheter till att utbilda sina unga golvlärlingar, som på sikt kan bli en tillgång och bredda kompetensen inom företaget. Det handlar om att utnyttja det lite lägre trycket på marknaden, för att komma ut starkare på andra sidan.

Framöver vill Sophie fortsätta att stärka de befintliga kundrelationerna, något som Sophie understryker är nyckeln till deras framgång.

 
Sophie, tillsammans med Högström Golvs tidigare vd, Magnus Högström.

För mer information:

Sophie Hedblom
Vd, Högströms Golv
sophie@hogstromgolv.se

John Strand
Vd och koncernchef, Layer Group
john.strand@layergroup.se
070-233 07 69

Layer Group är en av Sveriges största företagsgrupp inom ytskiktstjänster och består av lokalt ledande företag med drivna entreprenörer och starka varumärken. Gruppen bildades i maj 2020 och är en rikstäckande aktör som kan erbjuda både större och mindre kunder konkurrenskraftiga tjänster inom främst måleri, golv och industrifärg.

Layer Group har idag cirka 1 600 medarbetare och omsätter 2,3 mdkr med närvaro i hela Sverige, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr, samt i stora delar av Finland. Layer Group ägs av entreprenörer samt de nordiska investmentbolagen Litorina och Bragnum Invest, som tillsammans är största ägare. Litorina och Bragnum är investmentbolag som investerar i mindre och medelstora bolag i Norden för att genom tillväxt, lönsamhetsförbättring och ökad professionalism utveckla dem till ledande inom sin bransch tillsammans med ledningen.